Hoppa till innehåll

Mässtidning

Uppgift: Projekt för Svenska Mässan hösten 2022. Klassen skapade tillsammans mässtidningen för utbildningsmässan ”Kunskap och framtid”.
Syfte: Att tillsammans i klassen skriva och utforma tidningen. Tidningen skickades ut till gymnasieelever och skolor i Västra Götaland.

Mitt förslag på manér
Var och en skapade sitt förslag på manér och Svenska Mässan valde mitt med motiveringen att det kändes vuxet med ordning men ändå lekfullt.

Slutresultatet från klassen
Manéret användes som en grund för klassen att arbeta utefter.